Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci osnovana je 1946. godine i spadamo u najstarije Udruge na ovim prostorima. Od svojeg osnutka prošla je različite oblike organiziranja, ali sve u cilju interesa umirovljenika.

    Udruga matice umirovljenika i starijih osoba Križevci ( u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, interesna, humanitarna –socijalna, nestranačka, samostalna i neprofitna Udruga umirovljenika koja se u okviru Zakona i svog Statuta zalaže za ostvarivanje boljeg društvenog- socijalnog i materijalnog položaja umirovljenika i starijih osoba, posebno svojih članova, za poboljšanje životnog standarda, zaštitu stečenih i budućih prava i za kulturno-zabavni i rekreativno športski život.

 

Tijela upravljanja u udruzi su:

1. Skupština Udruge;

2. Izvršni Odbor;

3. Predsjednik i

4. Nadzorni Odbor

 

     Udruga je članica Saveza Matice umirovljenika Koprivničko-križevačke Županije i Matice umirovljenika Hrvatske uz učešće predstavnika delegata Udruge prema utvrđenom ključu nadležnih tijela ovih Skupština.

Udruge djeluje sukladno Statutu i drugim normativnim aktima koje donosi Skupština i njen Izvršni odbor.

Skupština broji 25 članova, a članovi Skupštine birani su na delegatskom principu na Skupštinama i Podružnicama Udruge.

Izvršni odbor Udruge broji 15 članova, a nadzorni odbor 3 člana.

 

Stalna radna tijela Udruge su:

1. Komisija za Statutarna i organizacijsko-kadrovska pitanja;

2. Komisija za kulturu, šport i rekreaciju umirovljenika i

3. Komisija za socijalno humanitarna i zdravstvena pitanja umirovljenika i starijih osoba.

 

Za što neposrednije ostvarivanje aktivnosti Udruge, osnovane su i djeluju Podružnice umirovljenika, a to su:

1. Podružnica Grada Križevaca;

2. Podružnica Cirkvena;

3. Podružnica Carevdar – Voj. Kloštar;

4. Podružnica Sveti Petar Čvrstec – Trema

5. Podružnica Gornja Rijeka i

6. Podružnica umirovljenih djelatnika Unutarnjih poslova.

 

Podružnica ima svoj Izvršni odbor od 5 do 13 članova.

 

Aktivnosti i djelovanja Udruge, Podružnica i drugih tijela Udruge zasniva se na Programu rada i drugim dokumentima kojeg donosi Skupština za svaku tekuću godinu.

U sastavu udruge djeluje Klub koji služi kao dnevni boravak za umirovljenike članove Udruge i starije osobe.

Klub po svojem sadržaju aktivnosti predstavlja kulturno-rekreativno športski i socijalni Centar Udruge.

Klub raspolaže uređenim prostorom sa 60 sjedećih mjesta i čajnom kuhinjom, bifeom u kojem se poslužuju napitci i prema potrebi topli obroci po principu keteringa. U Klubu radi domaćica Kluba.

Također u Klubu djeluje više sekcija i povjerenstava, a među kojima su:

- šahovska sekcija,

- sekcija pikada za žene,

- sekcija slikara umirovljenika,

- sekcija kartaša „bele“,

- sekcija za humanitarna pitanja i

- sekcija športskih strijelaca koja je u osnivanju,

- sekcija umirovljenih učitelja i zdravstvenih radnika „treća dob“.

U sastavu Kluba djeluje i mješoviti pjevački zbor Udruge od 25 – 27 članova, koji je osnovan 1998. godine, a imao je brojne nastupe, kako na području grada tako i šire.

Udruga ima prikladan kancelarijski prostor u kojem svakodnevno, osim subote radi tajnik Udruge, koji ove poslove obavlja sa jednom polovinom radnog vremena.

Predsjednik Udruge kao volonter i predsjednici Odbora, sekcija i Povjerenstava dolaze povremeno prema potrebi.

Radno vrijeme u kancelariji je za stranke svakog radnog dana osim subote od 08,00 do 12,00 sati.

Udruga putem odbora, Podružnica i sekcija organizira brojne kulturne i športske aktivnosti za svoje članove i članove njihovih obitelji kao što su: izleti, zabave i športska takmičenja. Učestvujemo na međužupanijskim športskih susretima, a mješoviti pjevački zbor na županijskoj smotri pjevačkih zborova i pjevačkim zborovima u R. Mađarskoj.

Naša Udruga ima dobru suradnju sa Udrugom umirovljenika Grada Kapošvara sa kojom je i potpisana Povelja o kulturnoj suradnji ovih Udruga prije 12 godina.

Udruga dobro surađuje sa srodnim udrugama i organizacijama; Udrugom invalida Križevci, Gradskom organizacijom Crvenog Križa, Udrugama umirovljenika Koprivnica, Vrbovec, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnika, Rasinje, Svete Nedjelje, Bjelovara, također sa Savezom Udruga umirovljenika Koprivničko-križevačke županije i Maticom umirovljenika RH-e.

Dobra suradnja je i sa Centrom za socijalnu skrb Križevci, Domovima za stare i nemoćne osobe na području Županije.

Udruga ima dobru suradnju i sa našim sponzorima bez čije pomoći izvršenje Programa Udruge, posebno aktivnosti i djelovanje Kluba – dnevnog boravka bi bilo upitno, a to su;

-Grad Križevci;

- Koprivničko-križevačka Županija;

- Općina Gornja Rijeka i Općina Sveti Ivan Žabno, kao i ostali sponzori koji na bilo koji način pomažu Udruzi.